Chiller

         Water Cooled Chiller                 Air Cooled Chiller

Water Cooled Mini Chiller                                               Air Cooled Mini Chiller

Water Cooled Scroll Chiller                                            Air Cooled Scroll Chiller

Water Cooled Reciprocating Chiller                     Air Cooled Reciprocating Chiller

Water Cooled Screw Chiller                                          Air Cooled Screw Chiller

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *